Tirsdag 12. mai
Velkommen til lansering av
COMMON LANDS – Allmannaretten
/
Welcome to the launch of
COMMON LANDS – Allmannaretten
Tuesday May 12th

Program:

kl 17:00 – 19:15
Sted/location: Price Waterhouse Coopers-bygget, Bjørvika, 1.etasje i informasjonssenteret.
Adresse: Dronning Eufemias gt 8, Bjørvika

- Presentasjon av prosjektet/Introduction to:
COMMON LANDS – Allmannaretten
ved kuratorene Karolin Tampere og Åse Løvgren.

- Kunstsatsingen til Bjørvika Utvikling AS/ On Bjørvika Utvikling AS planned Art-program
by/ved Anne Beate Hovind /Bjørvika Utvikling AS

- Når kulturen kommer i havn – problemstillinger rundt bruksrett
og sosial eksklusjon av Heidi Bergsli.
- ‘When Culture Comes Ashore’ – questions around rights of use and social exclusion
by human geographer Heidi Bergsli.

- Samtale med deltakende kunstnere/ Roundtable presentations and discussions with the participating artists:Bik Van der Pol, DellBrügge&de Moll, Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen


kl 19.30 – 01:30
!Nytt sted / Change of location:
The Theatreboat MS Innvik, ved Langakaia ved siden av Operaen i Bjørvika.

- Åpningsfest med forfriskninger på MS Innvik / Celebratory opening party
DJ Skatebård og DJ Son of Gold spiller opp til feiringen.


Introduction by Åse Løvgren and Karolin Tampere in the information centre
og the PWC building, launch of Common Lands - Allmannaretten, May 12th 2009.
Photo by Marte Johnslien


When Culture Comes Ashore’ – questions around rights of use and social exclusion
by human geographer Heidi Bergsli. Photo by Marte Johnslien


Presentation by the artists Dellbrügge & De Moll, Geir Tore Holm and Søssa Jørgensen,
Bik Van der Pol. Photo by Marte Johnslien