January 2013
Release of the second online publication: Kunst Som Protagonist 2 (in Norwegian language only).
Go the download page of Kunst Som Protagonist 2

December 2011:
Resource Room updated
Visit the growing list with links to artprojects and other initiatives that we find interesting here.

August 2011
Lansering av sangen Bjørvika

Og tenk om det var sant det de sa;
Det er plass til alle i Bjørvika

Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen lanserer sangen Bjørvika, en del av deres bidrag til kunstprosjektet Common Lands – Allmannaretten.

Bjørvika er en bittersøt, fengende poplåt, som får deg til å synge med, men også se skrått på Bjørvika og utbyggingen av Oslo idag.

'Poplåter har jo evnen til å smyge seg kjælent rundt, sette klørne i der det er ømt fra før og være minnesmerker i det offentlige rom.'

alt : http://commonlands.net/files/bjorvika.mp3

Download track / Last ned sangen Bjørvika by/av Frode Fivel HERE (6.18MB)

'Det må lages en sang for Bjørvika. En sang om planer, konsepter og realiteter.'

Mente kunstnerne i deres prosjekt Vi bor i Bjørvika. Og med seg fikk de musikeren Frode Fivel som har skrevet sangen om Bjørvika, et sted det er skrevet og ment mye om, men sjeldnere sunget sanger om.


Hvem vil bo i Bjørvika?

Geir Tore Holm og Søssa Jørgensens Vi bor i Bjørvika startet opp i 2009 og er en forfølging av målsetningene om en kulturelt og sosialt sammensatt bosetting i den nye bydelen Bjørvika, og samfunnsgeografen Richard Floridas teorier om den kreative klasse og dens betydning for byenes fremtid.
Holm og Jørgensen spurte seg: ønsker kunstnere og andre ”kreative” miljøer å bosette seg i Bjørvika, og ønsker utbyggerne og eiendomsforvalterne i Bjørvika de kreative menneskene? Hvordan kan det i så fall la seg gjennomføre innenfor rammene av det pågående byutviklingsprosjektet? Hvordan skal livet i Bjørvika bli?
Kunstprosjektet belyser langsiktighet i utviklingen av Bjørvika. Vi bor i Bjørvika ble først presentert i april 2010 som en utstilling under byggeprosessen i et midlertidig utstillingsrom bak operaen med visuelt materiale og et forslag til et miljøvennlig kunstnerhus: Neve-huset.

COMMON LANDS – Allmannaretten is presented as part of Space Station – PROGRAM#2: Tone Hansen presents a visual archive of art at Bjørvika

Exhibition dates: April 7–17, 2011 at 0047 in Oslo
 
April 9 is the official opening of the pedestrian bridge connecting Grønland and Bjørvika. To mark this occasion Kunsthall Oslo has invited art organizations from Oslo's east side to open their doors in a collective initiative to bridge neighborhoods, old and new.
 
As part this event, 0047 will be showcasing its spring program - Space Station: On Enabling, Production and Display. Resident #2, Tone Hansen - Head of The Henie Onstad Art Centre Art Department - will put together an visual archive celebrating the activity of artists and cultural workers in Bjørvika. The archive documents artists' involvement with the development of the district and will include works by Marianne Heier, Stefan Schröder and Ketil Nergaard, extracts from the archive of Anne Beate Hovind, Oslo Kunsthall and Knut Håkon Frølich, and excerpts from the exhibition Common Lands, curated by Åse Løvgren and Karolin Tampere, with works by Bik Van der Pol, Dellbrügge & de Moll, Ingrid Lønningdal and Jaan Evart.

For this presentation at 0047 there will be a special viewing of a Timeline – for the first time giving a collected overview of cultural activities in the area of Bjørvika from 1993 until 2010. This Timeline is compiled by Tone Hansen and Runa Carlsen, designed by Jaan Evart and was originally commissioned by Common Lands to be included in the upcoming Anthology.


 

BAKGRUNN
Hva står på spill? - lukket workshop

Når:
Mandag 1. november, 2010, kl 15-16.30
Sted: Kunsthall Oslo

Hva: Workshopen “Hva står på spill” initieres på grunnlag av utstillingsprosjektet Common Lands - Allmannaretten sine undersøkelser i Bjørvika. Som del av den kunstneriske og kuratoriske prosessen ønsker vi å åpne opp for refleksjoner over hvor Bjørvika står i dag, og gå mer direkte til verks: stille spørsmål, åpne opp for refleksjon og få svar.

Hvem: Inviterte deltakere er: Therese Staal Brekke (PBE), Eva Hagen (Hav Eiendom AS), Gry Kleven (Sørenga Utvikling AS), Thor Thoeneie (OSU), Knut Even Lindsjørn (SV/Bystyret), Ingrid Lønningdal (kunstner), Per Gunnar Eeg-Tverbakk (Kunsthall Oslo), Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen (kunstnere), Anne Beate Hovind (Bjørvika Utvikling AS), Karolin Tampere og Åse Løvgren (kuratorer for prosjektet Common Lands-Allmannaretten).

Bakgrunn: Utstillingsprosjektet Common Lands –Allmannaretten (2009-2010) har ønsket å bruke prosessen rundt bydelsutviklingen i Bjørvika, Oslo, til å sette søkelys på en rekke problemstillinger knyttet til byutvikling, demokrati, tilgang og maktfordeling. Det har vært et prosjekt i prosess som har fulgt utviklingen og knyttet den opp til byutviklingsprosesser andre steder i verden. Utgangspunktet for prosjektet har vært å sett på begrepet allmenning og problemstillinger knyttet til dette. Common Lands – Allmannaretten nærmer seg Bjørvika fra flere vinkler og tilbyr refleksjon og kunnskapsproduksjon rundt stedet og byutviklingen. Siden prosjektet er en pilot for BU sin satsning på kunst i Bjørvika, har vi valgt å bruke denne anledningen til å gå undersøkende til verks, og mener at det er viktig at resultatene av undersøkelsene blir kommunisert inn til de aktørene som er sentrale i prosessene rundt Bjørvika. Med denne workshopen ønsker vi å formidle det vi har jobbet med, hvordan kunstnere har gått inn i området og hva de har ansett som viktig, problematisk eller interessant.

Som et viktig ledd i dette prosjektet ønsker vi å åpne opp for en refleksjon også fra aktørene som daglig arbeider med utviklingen, om noe står på spill i Bjørvika, og eventuelt hva? Hvis en henter fram visjonene for Bjørvika, både slikt de er formulert i reguleringsplanen og i andre fora, er det noe som kan gå tapt i prosessen? I en slik omfattende utvikling er det en fare for at detaljene kan komme i veien for helheten.
Området er i dag ikke det samme som da planleggingen begynte, så kanskje har ting kommet til syne som man ikke planla for i utgangspunktet?

les mer her

RAPPORT FRA LUKKET WORKSHOP
Hva står på spill?
Arr: Common Lands – Allmannaretten
Mandag 1. november 2010, Kunsthall Oslo

les mer her

ONGOING
COMMON LANDS - Allmannaretten: an Anthology
Online publication, part 2 is taking shape.
First artist contribution The Bjørvika Structure in the Studio by Ingrid Lønningdal

Artist Ingrid Lønningdal has been commissioned to contribute to the upcoming publication of COMMON LANDS - Allmannaretten. She has been looking into different aspects of social diversity in the future Bjørvika. In her project The Bjørvika Structure in the Studio she has approached developers, owners and politicians that are involved in the development of this area. With a starting point in the master plan, she has invited the stakeholders to partake in an enquete on social diversity. The different styles of language, values and approaches towards this proposal become modes of representation and a path into the city development process of Oslo. 

I Bjørvikastrukturen i atelieret orienterer Ingrid Lønningdal seg i nettverket av utbyggere, grunneiere og politikere som er involvert i utviklingen av Bjørvika. Med utgangspunkt i reguleringsplanen, inviterer hun aktører til å delta i en enquête om sosialt mangfold. De ulike språkene, verdiene og tilnærmingene til forespørselen blir selvpresentasjoner og en vei inn i byutviklingsprosessen.
 
Ingrid Lønningdal (f. 1981) er kunstner, og hadde i en toårsperiode atelier der Østre Tangent nå knytter Grønland til Bjørvika.

April 2010
The comissioned art projects that artist duos Bik Van der Pol, Dellbrügge & de Moll, Geir Tore Holm and Søssa Jørgensen have been developing throughout 2009, have during the month of April, been presented to the public at various sites in Bjørvika. Scroll down and click on the images to read more.

The project Living in Bjørvika by Geir Tore Holm and Søssa Jørgensen was presented in Bjørvika during April 9 - 18th.

We should have asylum seekers; poor people should have flats in the area. This is reclaimed land, where the gypsies, the sailors, the addicts, the whores, the truck-drivers have been. All operate on the outskirts of society. The Opera is taking back this area and is giving it to the bourgeoisie.

We can imagine the uproar. How can we destroy the purity of planning? Can we conceive of another kind of future? Other perspectives? (from the script for 'Speculation')

More about 'Speculation' by Bik Van der Pol here

As a second stage of their project One fine day, all this will be yours. Dellbrügge & de Moll published a libretto, staging agonistic encounters on common lands. The libretto was presented and presented as a gift on April 23rd at Den Norske Opera og Ballett.


One fine day, all this will be yours. (Bjørvika Landrush)